Over ons

Wij zijn een vrijgevestigde eerstelijns ergotherapie praktijk sinds 2002. We bieden een luisterend oor. We werken in principe zonder wachtlijst. Als het zinvol is komen we bij u thuis langs voor behandeling. Een ergotherapeut die persoonlijk betrokken is en die u altijd kunt vertrouwen. Dat is een therapeut van Ergo Den Bosch.

Ergo Den Bosch, de praktijk voor maatwerk in zelfstandigheid!

Verder zijn wij een ergotherapiepraktijk: 

  • Die meestal thuis behandeld, zo kunnen we de behandeling aanpassen aan uw persoonlijke situatie
  • Die samenwerkt met andere disciplines zoals artsen, fysiotherapeuten en thuiszorg en daar in haar behandeling rekening mee houdt
  • Die veel specialisaties heeft zodat we u optimaal kunnen behandelen
  • Die beschikt over een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen die u kosteloos kunt proberen alvorens aan te schaffen of aan te vragen
  • Die verwijzers voorziet van een gedegen informatie en rapportage, soms tijdens en altijd na de behandeling.
  • Alle ergotherapeuten zijn lid van het kwaliteitsregister paramedici. 

Praktijkregels

U heeft zich aangemeld of u bent verwezen naar een eerstelijns ergotherapeut. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische en klantgerichte werkwijze. Het doel is u te helpen, in een beperkt aantal sessies, om tot verbetering van uw situatie te komen. Het eerste contact heeft als doel kennis te maken met elkaar en een inschatting te maken van uw hulpvraag.

De dossiervorming is gebonden aan wettelijke regels, die voor u een goede waarborg vormen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens (AVG: Algemene Verordening Gegevensverwerking). Hiervoor hanteren we een privacy reglement. Uiteraard is onze beroepsgroep ook gebonden aan geheimhoudingsplicht. In de volgende gevallen kunnen gegevens bij derden worden ingewonnen of naar derden worden overgebracht:

  • In de gezondheidszorg wordt uw huisarts beschouwd als de centrale post, waarbij alle informatie betreffende uw persoon samenkomt. Om die reden zenden wij bij afsluiting van de behandeling een kort bericht naar uw huisarts.
  • Indien het van is belang voor uw behandeling kan overleg met derden gewenst zijn (bijv. specialist, bedrijfsarts, medebehandelaars, zorgverzekeraar, thuiszorg, gemeente).

Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Door sommige aanvullende verzekeringen wordt de eerstelijns ergotherapie ook na deze 10 uur (deels) vergoed. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw ziektekostenpolis.

In de meeste gevallen wordt de rekening van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw verzekeraar.

De behandelduur van een behandelsessie is gemiddeld 60 minuten. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij afzegging van een afspraak op maandag dient u dit op vrijdag te doen. Bij niet afgemelde of binnen 24 uur van te voren afgemelde afspraken wordt 75% van het uurtarief bij uzelf in rekening gebracht. Indien u niet aanwezig bent op de gemaakte afspraak voor een huisbezoek wordt tevens de aan huis toeslag in rekening gebracht. De tarieven zijn conform de landelijk vastgestelde Tarieven Gezondheidszorg (Nza). De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nr:4916.

U kunt de praktijk op werkdagen telefonisch bereiken tussen 8.30 – 17.30 uur. Wanneer uw ergotherapeut aan het behandelen is kunt u de voicemail inspreken, u wordt dan zo spoedig mogelijk door de ergotherapeut teruggebeld.

Heeft u een klacht over uw ergotherapeut? U kunt er iets mee doen! 

Bespreek uw probleem eerst met uw ergotherapeut, u kunt samen zoeken naar een passende en bevredigende oplossing. Heeft u moeite met het rechtstreeks benaderen van de desbetreffende ergotherapeut of komt u er samen niet uit, kunt u mondeling of schriftelijk contact opnemen met één van de twee maatschapsleden (Elske van Hirtum tel: 06-50253161 of Monique Goossens tel: 06-24211625) van Ergo Den Bosch. 

Indien blijkt dat dit niet voldoende is kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn ZorgBelang Nederland (telefoonnummer 0900-2437070)

Beste lezer,

Op dit moment hanteren wij een wachtlijst. Voor deze wachtlijst nemen wij nieuwe hulpvragen aan voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of bellen naar 073-6441167. Door drukte zijn wij op dit moment telefonisch minder goed bereikbaar. Spreek daarom de voicemail in zodat wij u op een passend moment te woord kunnen staan. Ons excuses voor het ongemak.