Specialisaties

De ergotherapeuten van Ergo Den Bosch hebben zich in de behandeling van diverse ziektebeelden gespecialiseerd door het volgen van scholingen en door hun jarenlange ervaring.

Wij hebben specialisaties op de volgende gebieden

Ergo Den Bosch, de praktijk voor maatwerk in zelfstandigheid!

Bij veel mensen die klachten hebben overgehouden aan de doorgemaakte COVID-19/ QVS, kan ergotherapie van grote meerwaarde zijn.

Bij de onderstaande problemen kan Ergo Den Bosch worden geconsulteerd:

 • Longrevalidatie (toepassen van ademhalingstechnieken tijdens de uitvoer van activiteiten);
 • Cognitieve revalidatie; het beter kunnen hanteren van allerlei prikkels zoals geluid en licht
 • Vermoeidheid; Leren een betere balans te krijgen tussen van belasting – belastbaarheid, energiemanagement,
 • Psychische klachten (oefenen van betekenisvolle activiteiten om zelfbeeld te verbeteren);
 • Begeleiding bij hervatten van arbeid;
 • Valpreventie (door spierzwakte is valgevaar veel groter);
 • Decubituspreventie en houdingsproblemen;
 • Overbelasting mantelzorger;
 • Inzetten van hulpmiddelen en aanpassingen voor terugkeer naar huis na ziekenhuisopname/revalidatie of bij beperkte belastbaarheid.

 

Wij behandelen op een van onze behandellocaties, aan huis of via beeldbellen, afhankelijk van de fysieke mogelijkheden.

 • Wanneer er veel pijn is en beperkingen in het bewegen kan de ergotherapeut samen met u kijken hoe u uw dagelijkse handelingen met zo min mogelijk problemen kunt uitvoeren. Tijdens de behandeling wordt ingegaan op de manieren van gewrichtsbescherming
 • Het gaat erom dat u bij het uitvoeren van de normale dagelijkse activiteiten de gewrichten en spieren zodanig leert gebruiken dat het gewricht die belasting aankan. Op deze manier voorkomt of verminderd u beschadigingen/ en pijn aan gewrichten en spieren.
 • Samen met de ergotherapeut zoekt u naar oplossingen voor problemen die u tegenkomt bij het uitvoeren van activiteiten zoals eten, drinken, aan- en uitkleden, schrijven, huishoudelijke bezigheden, hobby’s, uw werk of andere activiteiten die voor u belangrijk zijn.

Na een beschadiging in de hersenen kan sprake zijn van zichtbare – en onzichtbare gevolgen in het functioneren op lichamelijk vlak, of op het gebied van communicatie, gedrag en persoonlijkheid, vermoeidheid en cognitief functioneren. Het uitvoeren van handelingen kan hierdoor minder vanzelfsprekend zijn.

De uitvoering van dagelijkse activiteiten Tremoren, vertraagde en kleine bewegingen, ‘bevriezen’ en verstoorde balans zie je soms bij de ziekte van Parkinson. Dit kan de dagelijkse handelingen sterk beïnvloeden. Daarnaast kan de uitvoer van dubbeltaken moeizaam verlopen en kunnen cognitieve problemen ontstaan.

De ergotherapeut brengt met u en uw naasten in kaart welke beperkingen u ondervindt, waarna een gezamenlijk behandelplan wordt opgesteld.

De behandeling kan gericht zijn op het vinden van de juiste cues en andere strategieën om de uitvoer van dagelijkse activiteiten weer mogelijk te maken. Daarnaast kan de ergotherapeut advies geven over de inrichting en eventuele aanpassingen in de woning. Coaching van de mantelzorger is vaak onderdeel van de behandeling.

In de ergotherapiebehandeling is het leren omgaan met vermoeidheid en de beschikbare energie een belangrijk onderdeel. De ergotherapeut kan hiervoor de Activiteitenweger gebruiken. Dit is een methode waarmee uw belasting over een hele dag inzichtelijk wordt en u meer balans kan krijgen in de belasting en belastbaarheid. Hierdoor bent u in staat uw dagelijkse activiteiten op een dag beter te verdelen en (anders) uit te voeren.  

Lichamelijke en psychische klachten kunnen voor veel problemen zorgen, zowel op het werk als thuis. Door correct gebruik van lichaam en werkplek kan onnodig leed worden voorkomen. ‘Uw werk moet u in uw vrije tijd niet belemmeren, maar ook niet andersom

Werkplekadvies

Wil je advies over je (thuis)werkplek of ervaar je klachten door het thuis werken dan kan een ergotherapeut advies geven. Wij kijken naar het totaal beeld en houden daarbij rekening met de volgende aandachtsgebieden:

 • De persoon: welke klachten ervaar je, hoe ervaar je je klachten en hoe ga je hiermee om?
 • De omgeving: denk aan je bureau, de instelling van je stoel, de positie van je beeldscherm en toetsenbord en ook de lichtinval.
 • Het handelen: denk aan de verschillende taken die je gedurende de dag uitvoert. Hoe lang zit je achtereen achter een beeldscherm.

Ergo Den Bosch werkt met drie pijlers: preventie, behandeling en re-integratie. Op een praktische en betaalbare manier geven wij de dagelijkse werksituatie zodanig vorm dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren. Dit gebeurt vanuit een medische achtergrond waarin ergotherapie en arbeidsergonomie samenkomen.

Vanuit de Wet Poortwachter kan de ergotherapeut een essentiële rol vervullen: zorgen voor een spoedige terugkeer naar werk of zoeken naar ander geschikt werk binnen de huidige organisatie (re-integratie eerste spoor).

Evenwicht
Ergotherapie helpt mensen om de juiste balans te vinden tussen de persoonlijke capaciteiten, de rollen in het leven en de eisen die het werk stelt. Ook geven we advies over de inrichting van de werkplek om klachten (preventief) te lijf te gaan.

Aanbod van Ergo Den Bosch

 • Werkplekonderzoek voor medewerkers of zelfstandige ondernemers met fysieke klachten
 • Gerichte observatie en training
 • Trainingvan de minst belastende houdingen en bewegingen
 • Medewerkers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid, balans vinden tussen belasting en belastbaarheid
 • Advies in eigen werkomgeving
 • Groepsvoorlichting
 • Workshops ‘werkplek instellen’: preventie/voorlichting ter voorkoming van arbeidsgerelateerde klachten

Helaas krijgen veel mensen te maken met kanker en de behandeling daarvan. Mogelijke bijkomende problemen zoals pijn, vermoeidheid, conditieverlies, bewegingsbeperkingen, cognitieve beperkingen en emoties hebben een grote impact op het dagelijks leven. Het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten zoals zorgen voor uw gezin, werk, huishouden en hobby’s kunnen hierdoor moeilijk worden.

In alle fases van deze ziekte kan ergotherapie helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren, zowel voor u als voor uw naasten. Dus zowel in de curatieve fase, tijdens de herstelperiode, in de terminale fase of in het palliatieve stadium kan ergotherapie u van dienst zijn.

Soms zal ergotherapie concrete oplossingen kunnen bieden, op andere momenten zal het vooral gericht zijn op het bereiken van zoveel mogelijk comfort. Door middel van behandeling, begeleiding (coaching), advisering, maar vooral betrokkenheid kan de ergotherapeut u bijstaan.

Geriatrie heeft betrekking op de ouder wordende mens. Met het ouder worden kunnen problemen ontstaan in het dagelijks functioneren, zoals problemen in het bewegen, een verminderd zicht van de ogen (visus), moeite met het onthouden van afspraken of u bent bang om te vallen.

Dagelijkse activiteiten die daardoor moeilijker kunnen gaan zijn bijvoorbeeld;

 • het in en uit bed komen
 • problemen bij het verplaatsen binnen- en buitenshuis
 • het lezen van etiketten en tijdschriften
 • het tillen en dragen van spullen
 • persoonlijke verzorging
 • het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten.

De ergotherapeuten zijn kundig om met u de ervaren problemen in het dagelijks functioneren in kaart te brengen en te kijken welke behandelmogelijkheden er voor u zijn.

Als dagelijkse activiteiten niet meer zo vanzelfsprekend zijn als voorheen door een (beginnende) dementie kunnen u en uw mantelzorger de hulp van een ergotherapeut inschakelen.

Dagelijkse activiteiten kunnen zijn;

 • agenda beheren
 • telefoneren
 • koken
 • boodschappen doen
 • persoonlijke verzorging
 • uitvoeren van hobby’s.

Het is erg belangrijk dat u zolang mogelijk dagelijkse activiteiten blijft uitvoeren. Als dit minder vanzelfsprekend wordt doordat het moeilijk is om bijvoorbeeld het overzicht te houden tijdens het koken, het koffiezetten in de verkeerde volgorde gebeurd of u met de verkeerde boodschappen thuis komt, kan de ergotherapeut met u aan de slag gaan. U kunt leren een andere strategie te gebruiken, zoals een stappenplan, de activiteit in minder stappen uit te voeren, de omgeving overzichtelijk te maken of ondersteuning te krijgen van uw mantelzorger.

EDOMAH

De ergotherapeuten zijn geschoold in het EDOMAH programma. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. De behoeften van de cliënt en de mantelzorger staan centraal in het EDOMAH programma. Kijk voor meer informatie op www.edomah.nl

Voor cliënten met COPD kan ergotherapie van groot belang zijn. Ergotherapie richt zich in de behandeling op het toepassen van de juiste ademhalingstechnieken tijdens de uitvoer van dagelijkse activiteiten, toepassen van ergonomische principes en het omgaan en verdelen van de energie. De ergotherapeut kan hier nauw samenwerken met uw fysiotherapeut.

Praktijkvoorbeeld 1

‘Mevrouw van Gogh, administratief medewerker, heeft veel last van nek en schouderklachten tijdens het werken achter de computer. Door samen naar de werkplek te kijken en te observeren terwijl mevrouw aan het werk is, kon ik diverse gewoontes observeren. Doordat ze deze gewoontes nu herkent en haar manier van werken heeft aangepast, ervaart ze minder klachten. Daarnaast zijn er nog kleine ergonomische verbeteringen aan haar werkplek uitgevoerd.’

Praktijkvoorbeeld 2

Een logistieke afdeling van een bedrijf had veel verzuim door lage rugklachten. Allereerst heeft de ergotherapeut een dagdeel meegelopen en de manier van werken geanalyseerd. Er is vervolgens een collectieve instructie gegeven over zo min mogelijk fysiek belastend werken. Daarna is er nog een dag meegelopen met de individuele mensen en zijn er nog adviezen en instructies gegeven. Dit laatste wordt nu jaarlijks herhaald, omdat het verzuim aantoonbaar gedaald is.

Er is een inventarisatie gemaakt van nijpende knelpunten die door leidinggevenden zijn opgepakt en waar mogelijk verbeterd.

Beste lezer,

Op dit moment hanteren wij een wachtlijst. Voor deze wachtlijst nemen wij nieuwe hulpvragen aan voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of bellen naar 073-6441167. Door drukte zijn wij op dit moment telefonisch minder goed bereikbaar. Spreek daarom de voicemail in zodat wij u op een passend moment te woord kunnen staan. Ons excuses voor het ongemak.